title

Molėtų r. paslaugų centras priims į darbą duomenų apsaugos pareigūną

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Molėtų r. paslaugų centro veikla orientuota į 22 Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų aptarnavimą, teikiant buhalterinės apskaitos, duomenų apsaugos  ir transporto paslaugas centralizuotai. Mūsų klientai - mokyklos, darželiai, kultūros įstaigos ir kt.

Viena pagrindinių pareigūno funkcijų yra stebėti, kaip organizacijos viduje laikomasi Reglamento nuostatų. Tam pareigūnas gali rinkti informaciją, tikrinti, ar duomenų tvarkymo veikla atitinka reikalavimus. Taip pat pareigūnas bendradarbiauja su priežiūros institucija (Valstybine duomenų apsaugos inspekcija), atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais,
įskaitant išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

Darbo aprašymas:

a) bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų praktinis taikymas biudžetinėse savivaldybės įstaigose;

b) asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei vidinės asmens duomenų tvarkymo tvarkos laikymosi kontrolė;

c) bendravimas ir bendradarbiavimas su duomenų apsaugos institucijomis;

d) darbuotojų informavimas ir konsultavimas įmonėje, mokymų, susijusių su duomenų apsauga, organizavimas;

e) duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo konsultavimas, rekomendacijų teikimas;

f) rizikų duomenų apsaugos srityje valdymas ir reikalingų pokyčių įgyvendinimas įstaigose;

g) duomenų apsaugos politikos ir teisės aktų nuolatinis atnaujinimas.

Reikalavimai:

a) aukštasis universitetinis išsilavinimas;

b) nacionalinės ir Europos duomenų apsaugos teisės aktų ir praktikos ekspertinės žinios, taip pat išsamus Reglamento supratimas;

c) atliekamų duomenų tvarkymo operacijų supratimas;

d) informacinių technologijų ir duomenų saugumo išmanymas;

e) žinios apie verslo sektorių ir organizaciją;

f)  B1 lygio anglų kalbos žinios;

g) gebėjimas organizacijoje skatinti duomenų apsaugos kultūrą.

Savo gyvenimo aprašymą siųskite iki gruodžio 31 dienos: giedre.uzubale@pc.moletai.ltPaskutinis atnaujinimas: 2018-11-29 10:58:37